psychologie VR > Home

Psychologie VR

Psychologie VR bude  velmi vlivnou oblastí.  Jak působí virtuální realita na psychiku? Jak VR může ovlivnit  náš život? Jak může vylepšit produktivitu? Mohla by simulovat psychedelické zážitky a vize způsobené drogami a tak působit jako bezpečná alternativa či forma terapie?  O tom a souvisících tématech bude tato část. 

Níže se můžete podívat na video z prostředí, které podpoří lepší plánování a rozhodování v pracovním životě na nejrůznějších pracovních pozicích. 

Jakkoli v budoucnu vzniknou prostředí pro augmentovanou realitu, kde budete kolem sebe vidět  prostředí kanceláře, firmy, provoz atd, tak výhodou plného uzavření se do virtuální reality je právě to, že nejste rušeni okolím a můžete  v klidu a hlubokém ponoření soustředěně pracovat. 

Budete si moci vytvořit ideální pracovní prostředí (v současnosti  to z části umožňuje tzv. Virtual Desktop. ) Je důležité barevně si označovat oblasti, protože mozek nemyslí černobíle, což Vám umožní se rychle orientovat. Priority je možné také zpřehlednit posunutím blíže, zatímco méně důležité  odsunete na stranu či dozadu. Budete tak moci aktivovat a používat prostorovou inteligenci. 

3D prostředí tak přinese plnou orientaci a vyšší efektivitu. Předpovídám, že mnohé procesy bude možné zbavit chyb vznikajících v obtížné přehlednosti 2D prostoru - například řízení leteckého prostoru ve virtuální realitě zamezí kolizím v stejné letové hladině. 

Orientace v komplexnosti  dat a informací bude značně usnadněna a každý, kdo toho bude využívat  se bude moci stát skvěle placeným expertem.  Skutečnost je totiž taková, že  je velmi snadné překonat i velmi inteligentní odborníky vyšlé z klasických škol, protože jejich myšlení je  prakticky lineární s málo rozvinutou schopností myslet v prostoru a vztazích. Už samotné myšlenkové mapy znamenají výrazný upgrade, VR je však další vývojový skok. 

Psychologie a zejména psychoterapeutická pomoc, i další oblasti medicíny, budou zpřehledněny, protože bude možné vytvořit hierarchie myšlenek a hodnot "pacienta" a usnadnit tak rozhodování  o tom,  na co se prioritně soustředit. 

Ve virtuální realitě je také možno  trénovat a ověřovat účinnost psychoterapie například fóbie z výšek, jak je vidět v simulaci Plank not included. 

Podobné možnosti simulace na různé podmínky jsou v dalších oblastech. Ve VR se lzze připravovat a efektivněji plánovat a kromě produktivity a účinnosti se to projeví v konkurenceschopnosti firem, které vhodně VR implementují. 

A protože se oblastí efektivity v pracovních procesech zabývám od roku 1994, tak ve spojitosti s VR nově nabízím firmám kurzy "Dosahování nadstandardních výsledků s pomocí VR". Spojení na mne najdete viz níže v Kontakty.  

Videa doporučuji zvětšit kliknutím na symbol v pravém dolním rohu a nejlépe zvolit HD kvalitu. 

psychologie VR > Home